Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej +48 41 357 29 88
Pon - Pt : 8.00 - 18.00 Sobota Niedziela - Zamknięte

GABINETY ZABIEGOWE

PIELĘGNIARKI

PIELĘGNIARKI

Świadczenia pielęgniarki POZ:

• pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej Pacjentami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym.

Czytaj więcej ...
POŁOŻNE

POŁOŻNE

Świadczenia pielęgniarki POZ:

• opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy, świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka POZ sprawuje zgodnie z ustalonymi dla nich indywidualnymi planami opieki.

Czytaj więcej ...
POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE

POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE

Świadczenia pielęgniarki POZ:

• w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań diagnostycznych.

Czytaj więcej ...
Świadczenia profilaktyczne

Świadczenia profilaktyczne

Świadczenia w profilaktyce wieku rozwojowego u dzieci do ukończenia 6. roku życia:
- wizyty patronażowe w okresie od 3. do 4. miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9. miesiącu życia
- testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego dziecka

Profilaktyka

Profilaktyka

• wizyta patronażowa pielęgniarki POZ,
• świadczenie w ramach programu profilaktyki gruźlicy.
• świadczenie w ramach programu chorób układu krążenia.

Świadczenia położnej POZ:

Świadczenia położnej POZ:

• wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. Realizując opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.

Gabinety Zabiegowe

Edukacji przedporodowa

Edukacji przedporodowa

• wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,

Czytaj więcej ...
Wizyty kobiet

Wizyty kobiet

• wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodniu ciąży do terminu rozwiązania,

Czytaj więcej