Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej +48 41 357 29 88
Pon - Pt : 8.00 - 18.00 Sobota Niedziela - Zamknięte

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO“, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także przepisów ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
3) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Mariusz Piskorczyk, adres email: iod@szozpinczow.pl
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej – stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach prawem przewidzianych) lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa