Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej +48 41 357 29 88
Pon - Pt : 8.00 - 18.00 Sobota Niedziela - Zamknięte

O Nas

O NAS

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie rozpoczął swą działalność w 1993r. Działamy na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Podstawowej opieki zdrowotnej:
  • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania i wychowania,
  • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
  • Leczenia stomatologicznego – świadczenia w zakresie ogólnostomatologicznym
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia transportu sanitarnego w POZ,

Współdziałamy także z Narodowym Funduszem Zdrowia

W zakresie programów profilaktycznych:

• profilaktyka chorób układu krążenia,
• profilaktyka gruźlicy
• profilaktyka próchnicy wśród uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej

• profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
• profilaktyka raka szyjki macicy,
• Organizujemy corocznie bezpłatne szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta i gminy Pińczów, w wieku powyżej 55 lat

• ponadto organizujemy badania profilaktyczne (bezpłatne lub częściowo płatne), w zakresie chorób oczu, słuchu, gastrologiczne, urologiczne, układu kostnego (osteoporoza), układu krążenia i inne wraz z konsultacjami specjalistycznymi na terenie naszych Przychodni.

Ponadto współpracujemy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach projektu unijnego „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”

Poniedziałek - Piątek

Godziny Otwarcia
  • LEKARZ INTERNISTA08:00 – 20:00
  • LEKARZ RODZINNY09:00 – 17:00
  • LEKARZ PEDIATRA08:00 – 16:00

MISJA ZAKŁADU

Misją SZOZ Pińczów jest zapewnienie Pacjentom kompleksowej opieki medycznej poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, programów profilaktycznych, wizyt ambulatoryjnych i domowych, transportu medycznego . Dbamy o to, by nasz Pacjent w razie potrzeby w każdej chwili mógł liczyć na pełną i fachową poradę i nie pozostawał sam ze swoim problem.
wprowadzanie nowych usług

wprowadzanie nowych usług

nowoczesne technologie

Dbamy o systematyczne poszerzanie naszej oferty, wprowadzanie nowych usług, unowocześnianie sprzętu i aparatury medycznej, podnoszenie jakości świadczeń oraz poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Staramy się zapewnić wysoki standard obsługi pacjenta, rozwijając system zarządzania w organizacji, rozbudowując infrastrukturę i wprowadzając nowoczesne technologie informatyczne.

Read more
wiedza i doświadczenie

wiedza i doświadczenie

stały dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Pragniemy zapewnić Pacjentom stały dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych, wizyt ambulatoryjnych i domowych, transportu medycznego. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego i administracyjnego, by nasi pracownicy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w atmosferze troski o każdego człowieka mogli profesjonalnie, skutecznie i z życzliwością służyć pomocą naszym Pacjentom.

Read more
Opieka medyczna na najwyższym poziomie

Opieka medyczna na najwyższym poziomie

zaufanie

Wszystkim Państwu, którzy korzystają z opieki medycznej w naszych poradniach, serdecznie dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem pozwalającym na powierzenie opieki nad swoim zdrowiem w nasze ręce.

Read more