Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej +48 41 357 29 88
Pon - Pt : 8.00 - 18.00 Sobota Niedziela - Zamknięte

Obowiązujące Akty Prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych